Контрольні роботи з української мови

Контрольна робота 
6 клас 
Іменник як частина мови
І варіант
1.     Морфологія – це:
       а) словниковий склад мови;
       б) розділ науки про мову, що вивчає звуки;
       в) розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.
2.     У якому рядку всі подані слова іменники?
        а) залізо, віск, проміння, променіти, восковий;
        б) рух, бігати, читати, завдання, радість;
        в) звертання, синява, сміливість, радість, читання.
3.     У якому рядку всі подані іменники жіночого роду?
             а) соло, рагу, шасі, депо, таксі;
             б) канікули, Суми, Чернівці, столи, друзі;
             в)  місіс, мадам, леді, путь, Беатріче.
4.     У якому рядку при написанні власних назв допущено помилку?
        а) Леся Українка, Тарас Григорович, газета Новий день, журнал Дніпро;
        б) Академія наук України, журнал «Всесвіт», князь Володимир, Дніпро, Херсон;
        в) Україна, Дунай, Чорне море, Будинок народної творчості, фабрика «Киянка».
5.     Знайти рядок з іменниками спільного роду.
  а) сирота, сіромаха, бідолаха, нікчема, недотепа;
  б) круча, груша, неволя, земля, душа;
  в) вершина, весна, школа, ластівка, ялинка.
6.     У якому рядку всі спільнокореневі слова є іменниками?
         а) два, двійка, двоє, двоїтися, подвійний;
         б) овоч, овочерізка, овочесховище, овочівник, овочівництво;
         в) свіжий, свіжо, свіжість, свіжина, свіженький.
7.     Записати речення, зробити його синтаксичний розбір, виділений іменник розібрати як частину мови:

На честь архангела Михайла будували в Україні церкви і собори.

8.     Написати твір-мініатюру на тему «Сніг, сніжок»

6 клас
Іменник як частина мови
І варіант
1.     Частини мови – це:
       а) слова, різні за звучанням, але однакові за значенням;
       б) особливі групи слів, що характеризуються лексичним значенням, морфологічними ознаками, ,синтаксичною роллю в реченні;
       в) запозичені з інших мові слова.
2.     У якому рядку всі подані  іменники належать до назв неістот?
        а) птах, листя, дерева, вітер, товариш;
        б) книга, хата, ніж, одяг, осінь;
        в) дощ, небо, батько, мати, ягоди.
3.     У якому рядку всі подані іменники чоловічого роду?
             а) суддя, надія, земля, Ілля, гілля;
             б) лоша, теля, зілля, дівча, круча;
             в)  дріб, край, кінь, біль, тюль, Сибір.
4.     У якому рядку при написанні власних назв допущено помилку?
        а) Карпати, родина Коцюбинських, Марко Вовчок, Олекса Довбуш, ріка Південний Буг;
        б) Азовське Море, Тарас Шевченко, Київ, Ярослав мудрий, журнал Барвінок;
        в) Кирило Кожумяка, День Незалежності України, Петро Сагайдачний, сузір’я Скорпіона.
5.     Знайти рядок з іменниками спільного роду.
  а) українка, волошка, черепаха, вежа, малина;
  б) базіка, нероба, гультіпака, листоноша;
  в) селянка, вила, горобина, жнива, окуляри.
6.     У якому рядку всі спільнокореневі слова є іменниками?
         а) береза, березень, березка, березняк, Березань;
         б) янтар, янтарний, янтарка, янтарно-жовтий;
         в) музика, музикант, музичний, музикознавець.
7.     Записати речення, зробити його синтаксичний розбір, виділений іменник розібрати як частину мови:

Під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки.
8.     Написати твір-мініатюру на тему «Морозець, морозець»

Правопис і відмінювання іменників
І варіант
ІІ рівень

1.    Поставте в родовому відмінку іменники

Портфель, гопак, кілометр, усміх, сантиметр, агроном, язик, грім.

2.    Поставте слова мережа, речовина, різьбяр, хрущ, ніч, злість у формі орудного відмінка.

3.    Визначте рід незмінюваних іменників і введіть їх у словосполучення

Амплуа, авеню, Токіо, таксі.

4.    Прочитайте речення, визначте в ньому всі частини мови. Виконайте морфологічний розбір виділеного іменника

У лабораторії професора завжди горіло яскраве світло.

5. Від імен Ігор, Євген утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

5.    Поставте у формі кличного відмінка і складіть з ними речення

Оксана Миколаївна, Юрій Петрович

ІІ варіант
ІІ рівень

1.    Поставте в родовому відмінку іменники
Смуток, меч,перець,лимон, борщ, полин, очерет, спосіб.
2.    Поставте слова спальня, Європа, сховище, рушник, сіль, радість у формі орудного відмінка.
3.    Визначте рід незмінюваних іменників і введіть їх у словосполучення
Маестро, мадемуазель, пюре, Токіо.
4.    Прочитайте речення, визначте в ньому всі частини мови. Виконайте морфологічний розбір виділеного іменника
Дідусь обійняв онуку і почав розпитувати про шкільні справи.
5. Від імен Юрій, Олег утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.
6.    Поставте у формі кличного відмінка і складіть з ними речення

Анастасія Сергіївна, Петро Григорович

Числівник як частина мови
І варіант
1.     Що означають порядкові числівники:
       а) ознаку предмета;
       б) порядок предметів при лічбі;
       в) кількість предметів при лічбі.
2.     На які питання відповідають числівники?
        а) скільки?, який?;
        б) який?, чий?;
        в) скільки?, котрий?.
3.     У якому рядку всі числівники порядкові?
             а) двоє, троє, четверо;
             б) одна десята, п’ятдесят, п’ятсот;
             в) другий, сорок третій, дев’яностий .
4.     У якому рядку всі числівники прості?
        а) двадцять сім, тридцять чотири, сорок два;
        б) один, два, десять;
        в)  шістсот, двадцять, дванадцять.
5.     У якому рядку всі кількісні числівники вжито в орудному відмінку?
  а) двома, одним, чотирма;
  б) двох, трьох, чотирьох;
  в) двом, трьом, чотирьом.
6.     Провідміняти кількісний числівник сто двадцять чотири.
7.     Записати речення, зробити його синтаксичний розбір, виділений числівник розібрати як частину мови:

Один баранець пасе тисячу овець.
8.     Написати зв’язну розповідь про свій клас, використовуючи числівники. У розповіді зазначити: скільки учнів в класі, як вони навчаються, скільки хлопчиків та дівчаток, режим роботи школи.

6 клас
Числівник як частина мови
ІІ варіант
1.     Що означають кількісні числівники:
       а) ознаку предмета;
       б) порядок предметів при лічбі;
       в) кількість предметів при лічбі.
2.     який порядковий  числівник змінюється як прикметник м’якої групи?
        а) другий;
        б) третій,;
        в) восьмий.
3.     У якому рядку всі числівники збірні?
             а) двоє, троє, четверо;
             б) одна десята, п’ятдесят, п’ятсот;
             в) другий, сорок третій, дев’яностий .
4.     У якому рядку всі числівники складні?
        а) двадцять сім, тридцять чотири, сорок два;
        б) один, два, десять;
        в)  шістсот, двадцять, дванадцять.
5.     У якому рядку всі кількісні числівники вжито в давальному відмінку?
  а) двома, одним, чотирма;
  б) двох, трьох, чотирьох;
  в) двом, трьом, чотирьом.
6.     Провідміняти кількісний числівник вісімсот сорок три.
7.     Записати речення, зробити його синтаксичний розбір, виділений числівник розібрати як частину мови:

Сімсот соколят на одній подушці сплять.
      8. Написати зв’язну розповідь про свій робочий день, використовуючи                      числівники.

6 клас
Займенник як частина мови
І варіант


1.     Займенник – це частина мови, яка:
       а) означає ознаку предмета;
       б) вказує на предмет,ознаку, кількість, але на називає їх;
       в) означає кількість предметів.
2.     Займенники поділяються на?
        а) 7 розрядів;
        б) 5 розрядів;
        в) 9 розрядів.
3.     У якому рядку всі слова займенники?
             а) батьків, ясен, той;
             б) ніхто, як, куди-небудь;
             в) самий, кожен, я.
4.     У якому рядку всі займенники пишуться разом?
        а) ні/хто, ані/який, чий/сь;
        б) казна/чий, будь/хто, хтозна/скільки;
        в)  де/в/чому, ні/з/чим, казна/від/чого.
5.     У якому рядку всі займенники присвійні?
  а) нічим, якісь, чийого, тебе;
  б) собі, нею, дехто,якихось;
  в) моїм, їхній, нашою, свого.

6.     У якому рядку всі займенники заперечні?
  а) ніким, ні в що, нічийого;
  б) чогось, дечим, на якімсь;
  в) моїм, скільки, свого.

7.     Запишіть слова, знявши риску:
Ні/чиїм, чий/небудь, будь/до/кого, ні/хто, з/казна/чим, ні/в/якому, де/що, будь/який, ні/в/кого, ні/з/чим, хто/зна/про/що, де/з/ким, до/кого/сь.

8.     Випишіть займенники, зробіть їх морфологічний розбір:
Вона ішла, але здавалося мені, що ніжний пролісок у снігу зоріє.

9.     Напишіть запрошення на свій день народження, використовуючи займенник Ви.

ІІ варіант

1.     Займенник – це частина мови, яка подібна за своїми ознаками до:
       а) іменника, дієслова, прикметника;
       б) іменника, прикметника, числівника;
       в) дієслова, прислівника, числівника.
2.     Займенники відповідають на питання?
        а) хто?, що?, який?, чий?, котрий?, скільки?;
        б) хто?, що?;
        в) який?, чий?.
3.     У якому рядку всі слова займенники?
             а) я, то, церква, він;
             б) ніякий, той, куди, звідки;
             в) сам, цього, все, ти.
4.     У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс?
        а) ні/хто, ані/який, чий/сь;
        б) казна/чий, будь/хто, хтозна/скільки;
        в)  де/в/чому, ні/з/чим, казна/від/чого.
5.     У якому рядку всі займенники особові?
  а) нічим, якісь, чийого, тебе;
  б) тобі, нею, хто, мене;
  в) моїм, їхній, нашою, свого.

6.     У якому рядку всі займенники відносно-питальні?
  а) ким,  що, чийого, скількох;
  б) чогось, дечим, на якімсь;
  в) моїм, скільки, свого.

7.     Запишіть слова, знявши риску:
Ні/до/кого, від/аби/кого, де/хто, аби/що, хто/зна/чий, ні/в/скількох, ні/за/ким, за/будь/яких, ні/в/який, хто/небудь, що/сь, скільки/небудь, ні/чий.

8.     Випишіть займенники, зробіть їх морфологічний розбір:
Люблю її, зову своєю.

9.     Напишіть запрошення на сімейне свято, використовуючи займенник Ви.

6 клас
Словотвір. Орфографія
І варіант
І рівень
1.     Словотвір – це:
А) розділ, який вивчає способи творення слів;
Б) розділ, який вивчає значущі частини слова;
В) розділ, який вивчає словотвірне гніздо.
2.     Способи словотворення поділяються на:
А) суфіксальний, префіксальний, суф.- преф., безафіксний, складання основ, перехід частин мови;
Б) суфіксальний, префіксальний, суф.- преф.;
В) перехід частин мови.
3.     Способом складання утворені слова:
А) ДАІ, черговий, завмаг;
Б) лісостеп, водограй, військкомат;
В) прадід, причілок, старець.
ІІ рівень
4.     Від іменників товариш, Волга, грек, ткач, брат утворити прикметники за допомогою суфікса –ськ-.
5.     Записати складні слова правильно:
Штаб(квартира), південно(західний), міні(футбол), буре(лом), масово(політичний), пів(Австралії), напів(голодний), радіо(комітет), східно(український), мото(спорт), купівля(продаж).
6.     Зробити словотвірний аналіз слів овочесховище, бездумний, кобзарський, працювати.
ІІІ рівень
7.     Скласти 5-6 речень, об’єднаних темою «Чому я люблю свою Батьківщину?», використовуючи складні слова.

Словотвір. Орфографія

ІІ варіант
І рівень
1.     Словотвірний словник – це:
А) словник, який містить інформацію про способи творення слів;
Б) словник,у якому подаються розібрані за будовою слова;
В) словник, який подає словотвірне гніздо.
2.     Слова праліс, спитати утворені способом :
А) суфіксальним;
Б), префіксальним;
В) переходом частин мови.
3.     Суфіксальним способом  утворені слова:
А)ЦУМ, черговий, продмаг;
Б) лісгосп, водогін, військовий;
В) шкільний, садівник, старець.
ІІ рівень
4.     Від прикметників кріпацький, гайдамацький. донецький, солдатський, смоленський, галицький утворити іменники за допомогою суфікса  –ин-.
5.     Записати складні слова правильно:
Південно(білоруський), північно(західний), високо(освічений), рідко(вживаний), обер(лейтенант), пів(Нілу), напів(сон), екс(президент), псевдо(український), жар(птиця), плаче(ридає).
6.     Зробити словотвірний аналіз слів піснетворець, по-українськи, ніхто, перемалювати, життєпис, напис.
ІІІ рівень
7.     Скласти 5-6 речень, об’єднаних темою «Краса рідного серцю куточка», використовуючи складні слова.

10 клас
Словотвір. Орфографія
І варіант
І рівень
1.     До функцій мови не належать:
А) естетична;
Б) експресивна;
В) інформаційна;
Г )констатувальна
2.     Уподібнення глухого приголосного дзвінкому наявне у ряді слів :
А) рюкзак, екзамен, боротьба;
Б) футбол, косьба,вогкий;
В) легко, молотьба, у ложці;
Г) лічба, аякже, на смужці.
3.     Мякий знак пишеться в усіх словах:
А) кіл..кість, пот..мянілий, ескадри..я;
Б) Бат..ківщина, міл..ярд, ойкан..ня;
В) Поділ..ля, безбат..ченко,віс..сю;
Г) ріж..мо, ін…ший, жен.шень.
ІІ рівень
4.     Від іменників товариш, Волга, грек, ткач, брат утворити прикметники за допомогою суфікса –ськ-.
5.     Записати складні слова правильно:
Штаб(квартира), південно(західний), міні(футбол), буре(лом), масово(політичний), пів(Австралії), напів(голодний), радіо(комітет), східно(український), мото(спорт), купівля(продаж).
6.     Зробити словотвірний аналіз слів овочесховище, бездумний, кобзарський, працювати.
ІІІ рівень
7.     Скласти 10 -15 речень, об’єднаних темою «Чому я люблю свою Батьківщину?», використовуючи складні слова.

Словотвір. Орфографія
ІІ варіант
І рівень
1.     Що не є одиницею мови:
А) слово;
Б) текст;
В) абзац;
Г)фонема.
2.     Оглушення дзвінкого спостерігається у вимові ряду слів :
А) кігтик, нігті, полегшення;
Б) казка, ніжка, град;
В) дід, смужка, грядка;
Г) ложка, дубки, сніг.
3.     Апостроф ставиться у всіх словах рядка:
А)В..ячеслав, кар..єра, ф..юзеляж;
Б) двох..ярусний, пів..яру, об..єкт;
В) верб..я, міжгір..я,дзв..якнути;
Г) зв..ялити, кур..йозний, круп..яний.
ІІ рівень
4.     Від прикметників кріпацький, гайдамацький. донецький, солдатський, смоленський, галицький утворити іменники за допомогою суфікса  –ин-.
5.     Записати складні слова правильно:
Південно(білоруський), північно(західний), високо(освічений), рідко(вживаний), обер(лейтенант), пів(Нілу), напів(сон), екс(президент), псевдо(український), жар(птиця), плаче(ридає).
6.     Зробити словотвірний аналіз слів піснетворець, по-українськи, ніхто, перемалювати, життєпис, напис.
ІІІ рівень
7.     Скласти 10-15 речень, об’єднаних темою «Краса рідного серцю куточка», використовуючи складні слова.

Немає коментарів:

Дописати коментар