вівторок, 17 лютого 2015 р.

День заради миру

14 лютого у нашій школі був незвичайний день - "День заради миру". Про цей день ми разом із бібліотекарем с. Сутківці  Білик Іванною зняли і змонтували фільм.

неділя, 8 лютого 2015 р.


Майстер – клас

Ось уже 23 роки працюю вчителем української мови та літератури. Викладаю предмет у середніх та старших класах.
Останні роки працюю над впровадженням компетентнісно зорієнтованих завдань  у своїй практиці. Основне завдання освіти сьогодні – сформувати компетентну особистість, яка в сучасному світі може не просто опановувати сухі теоретичні знання, а вміло їх застосовувати для вирішення життєвих завдань.

Метою компетентнісного навчання української мови і мовлення є формування мовної особистості, яка засвоїла основні поняття з мовознавства, має мовленнєві вміння та навички, дбає про вдосконалення свого мовлення, збагачує свій словниковий запас, дотримується культури мовлення, вміє працювати в групі, колективі, може представити себе, свій колектив, сформулювати запитання, дискутувати, виступити перед публікою, грамотно оформити найнеобхідніші ділові папери.

Для досягнення таких цілей я використовую різноманітні методи, педагогічні технології, спрямовані на продуктивну діяльність учнів та організацію оптимальних умов навчання.

Одна із таких технологій  - компетентнісно системно-діяльнісне навчання. Ця технологія орієнтує учня на опанування різноманітних навчальних дій способом розв’язання мовленнєвих завдань. Старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН Лариса Варзацька виділяє чотири основні види навчальних умінь: етико-естетичні, загальнопізнавальні, комунікативні, організаційно-діяльнісні.

Етико-естетичні вміння спрямовані на те, щоб учень помітив і оцінив красу мовних явищ, творів мистецтва,  вчинків людей, щоб він був спроможний критично оцінити свої досягнення і вчинки відносно загальнолюдських моральних норм, щоб міг поставити себе на місце інших, прощати образи, а головне - словом і ділом  творити добро.

Загальнопізнавальні вміння – це вміння учнем самостійно аналізувати мовні явища, порівнювати їх, систематизувати, уявляти словесно описані предмети, самостійно їх описувати, фантазувати, прогнозувати розвиток подій, робити припущення, добирати переконливі аргументи.

Комунікативні вміння дають можливість учневі уміло використовувати мовні і мовленнєві знання. Учень здатний толерантно контактувати з іншою людиною, може працювати у групі, у колективі. Не боятися реалізувати себе в соціумі – це основне.

Організаційно-діяльнісні вміння - це вміння учнем самостійно усвідомити і визначити мету та мотиви власної пізнавальної діяльності, визначити пріоритети у досягнені поставленої мети.

Формування цих умінь здійснюється через використання різних методів і прийомів навчання:

·        Проектна діяльність

·        Комплексні вправи

·        Компетентісно зорієнтовані завдання

·        Інтерактивне навчання

Серед означених методів і прийомів окремо виділяю компетентнісно зорієнтовані завдання, які активно впроваджую у своїй практиці. Кандидат педагогічних наук Анатолій Фасоля дає таке визначення КЗЗ. Це спеціально створена дидактична конструкція, що використовується з метою формування і перевірки предметних, міжпредметних та ключових компетенцій. Автор виділяє такі завдання:

·        проблемні питання (напіввідкриті, відкриті)

·        проблемні завдання (евристичні, творчі, оргдіяльнісні)

·        компетентнісно зорієнтовані задачі (філологічні, комплексні)

 Сьогодні хочу представити на ваш розсуд кілька компетентнісно зорієнтованих завдань,  які направлені на формування  комунікативних, інформаційних компетенцій.

Проблемне завдання:

-         Складіть список книжок, які повинна прочитати освічена і культурна людина за алфавітом

-         Складіть асоціативний портрет Марусі Чурай, Катерини, Ярославни, Роксолани.

-         Одягніть цих героїв

КЗЗ:

-    Підготуйте резюме

-         Складіть діалог - співбесіду із роботодавцем

-         Переконайте за 2хв співрозмовника, що вивчення рідної мови йому сьогодні конче необхідне

Оргдіяльнісні завдання:

-         Фізкультхвилинка (повторення звуків)

-          Виготовлення  ялиночки (прикрасити неологізмами, історизмами, архаїзмами)